අපි ජල අංශයේ solutions ලදායී විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු

රබර් වේල්ල

  • Rubber dam Introduction

    රබර් වේල්ල හැඳින්වීම

    රබර් වේල්ල හැඳින්වීම රබර් වේල්ල යනු වානේ සොරොව්ව හා සසඳන විට නව වර්ගයේ හයිඩ්‍රොලික් ව්‍යුහයක් වන අතර එය රබර් සමඟ ඇලෙන ඉහළ ශක්තියකින් යුත් රෙදි වලින් සාදා ඇති අතර එමඟින් වේල්ලේ පහළම මාලයේ රබර් බෑග් නැංගුරම් ලා ඇත. වේලි බෑගයට ජලය හෝ වාතය පුරවා රබර් වේල්ල ජලය රඳවා තබා ගැනීම සඳහා යොදා ගනී. වේලි බෑගයෙන් ජලය හෝ වාතය හිස් කිරීම ගංවතුර මුදා හැරීම සඳහා යොදා ගනී. අඩු වියදම, සරල හයිඩ්‍රොලික් ව්‍යුහය, කෙටි ඉදිකිරීම් ... වැනි සාම්ප්‍රදායික වල් පැලෑටිවලට සාපේක්ෂව රබර් වේල්ලට බොහෝ වාසි ඇත.