අපි ජල අංශයේ solutions ලදායී විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු

භාර ශංක ෆ්ලැප් ගේට් නියමු ව්‍යාපෘතිය

කෙටි විස්තරය:

එල් * එච්: 42 * 4 (එම්)

අයදුම්පත්: වාරිමාර්ග, ගංවතුර පාලනය, වඩදිය බාදිය

ස්ථානය: භාර, බංග්ලාදේශය


විස්තර

ටැග්

  • පෙර:
  • ඊලඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන